De fractie Beter voor Rijswijk heeft het college verzocht om een gespecificeerde opgave van de verstrekte subsidies over 2017. Graag ziet de fractie ook dat dit overzicht ook in IBABS wordt gezet, daar waar de gegevens openbaar zijn.

Beter voor Rijswijk: “De Gemeenteraad is mede verantwoordelijk over de gemeentelijke uitgaven en dient derhalve voldoende te worden geïnformeerd over de uitgaven van gemeenschapsgelden. Dit geldt uiteraard ook daar waar het gaat over het door het College verstrekte subsidies aan organisaties binnen en eventueel buiten de gemeente Rijswijk. In het informatiesysteem voor o.a. de Gemeenteraad IBABS is niets (recents) te vinden over verstrekte subsidies aan de hiervoor in aanmerking komende organisaties. Voorts is destijds aan de Raad toegezegd dat er overzichten zouden worden gepubliceerd over de declaraties van de het College van B&W. Dat ging in het begin goed, maar daar is men eind 2016 mee gestopt.

Ook vraagt Beter voor Rijswijk om de afspraak met betrekking tot openbaarmaking van het declaratiegedrag van het College van B&W te willen nakomen.