De fractie Beter voor Rijswijk heeft het Rijswijks college gevraagd of het op de hoogte is van de openstaande vacatures bij Florence en of er contact is geweest met het Rijswijks Werkcentrum om een aantal van deze vacatures in te vullen.

“De Haagse zorgverlener Florence lijkt de vacatures niet opgevuld te krijgen. Beter voor Rijswijk een jaar geleden, ook al vragen gesteld hieromtrent. Vorig jaar stonden er 98 vacatures open, vandaag de dag zijn dit er 104 waarvan 24 openstaande vacatures in Rijswijk. Het lukt Florence niet om de vacatures vervuld te krijgen en dit probleem speelt al jaren. De openstaande functies zijn allemaal handen aan het bed – in het verpleeghuis of thuis- die keihard gemist moeten worden door hulpbehoevende ouderen. Het is momenteel zo druk dat men takenlijstjes afwerkt er is absoluut geen tijd meer voor het menselijke contact”, aldus de fractie Beter voor Rijswijk.

Beter voor Rijswijk stelt het College de volgende vragen.

1. Is het College op de hoogte van de wederom vele openstaande vacatures?
2. Hoeveel vacatures zijn er dankzij het Rijswijks Werkcentrum vervuld tussen 12 november 2016 en 14 november 2017?
3. Worden de inwoners vanuit Rijswijk die momenteel werkloos zijn verleidt tot het vervullen van een openstaande functie bij Florence en op welke spant ons College zich hiervoor in?
4. Vorig jaar heeft Beter voor Rijswijk verzocht om bij- of omscholing voor bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden die dit zouden willen. De beantwoording daarop was “dat het wel eens” wordt ingezet. Hoe vaak is deze mogelijkheid ingezet tussen 12 november 2016 en 14 november 2017?
5. Vorig jaar gaf het College aan in haar beantwoording dat er vanuit sectorbeleid plannen werden gemaakt om organisaties regionaal te ondersteunen met personeelsvoorziening en scholing. We zijn nu een jaar verder. Hoever is men met het sectorbeleid?