De fractie Beter voor Rijswijk heeft veel klachten ontvangen over de lange wachttijden met betrekking tot het ophalen van grof vuil in de Gemeente Rijswijk. “De Gemeente Rijswijk heeft afspraken gemaakt met Avalex dat binnen 15 werkdagen het grof vuil, na verzoek van de bewoners zal worden opgehaald. In onze buurgemeente Den Haag wordt een aanzienlijk kortere termijn gehanteerd, namelijk maximum 5 dagen. In de praktijk blijkt dat inwoners vaak drie weken moeten wachten waardoor het dumpen van ongecontroleerde afval, tot grote ergernis van de Rijswijkers, is verhoogd.”

Beter voor Rijswijk stelt daarom aan het college of het dumpen van afval kan worden verminderd indien de frequentie van het ophalen van grof afval kan worden verhoogd tot maximaal 10, of liever nog minder werkdagen. “Hierbij tekenen wij aan dat, in de praktijk, al veel gevallen er wel veel eerder het grof vuil wordt opgehaald, dus kan dit geen al te grote financiële gevolgen hebben. Het verwijderen van illegaal gedumpt afval is immers ook niet gratis.”

Daarom ook de vraag van Beter voor Rijswijk of het college bereid is de z.g. grof vuil dagen in ere te herstellen, dus bijvoorbeeld een keer per kwartaal, op een vooraf aangekondigde dag door de wijken te rijden.