Goofy’s Bar heeft van de gemeente Rijswijk een beperking gekregen van de openingstijden vanwege geluidsoverlast de afgelopen maanden. De komende 3 maanden mogen ze tot uiterlijk 22.00 uur open zijn. Enkele leden van de fractie van Beter voor Rijswijk vindt het wonderlijk dat tijdens de bezoeken de (over)last van de bezoekers van Goofy’s bar wel en andere établissementen niet wordt aangepakt.

Beter voor Rijswijk gaat tijdens de eerstvolgende raadsvergadering vragen om openheid van zaken en naar alle gemelde klachten het afgelopen jaar in de Herenstraat. Volgens Beter voor Rijswijk ijkt er nu op dat een enkele bewoner een treitercampagne is gestart en vooral Goofy’s Bar geen bestaansrecht gunt.