Florence Rijswijk (Westhoff) had kortgeleden nog de twijfelachtige ‘eer’ om tot de top 10 van slechtste verpleeghuizen van Nederland te behoren.

Nu meldt zorgverlener Florence in het AD van zaterdag 12 november dat het in de rats zit: 98 vacatures blijven onvervuld. Het lukt Florence niet om de vacatures vervuld te krijgen en dit probleem speelt al jaren. De openstaande functies zijn allemaal handen aan het bed – in het verpleeghuis of thuis die keihard gemist worden door hulpbehoevende ouderen. Het is momenteel zo druk dat men takenlijstjes afwerkt, ook in Rijswijk, en er geen tijd is voor het menselijk contact.

Beter voor Rijswijk doet een noodoproep aan het college en vraagt of men hiervan op de hoogte is. De fractie wil graag dat het zorgniveau in een groeiende gemeente als Rijswijk op orde moet zijn. De fractie van Beter van Rijswijk vraagt of het Rijswijks werkcentrum inspeelt op deze openstaande vacatures en of het mogelijk is dat er een bij-/omscholing kan zijn werkloze Rijswijkers om in de zorg te gaan werken.