De VVD reikte de Kwaliteitskanjer 2015 uit aan het bestuurssecretariaat van de gemeente Rijswijk. De prijs is bedoeld voor de ambtenaar of afdeling die zich heeft onderscheiden op het gebied van kwaliteit en service.

,,Zij waren een belangrijke spil tussen het gemeentebestuur en de buitenwacht,” zei Arthur Sterk namens de VVD. ,,Hiermee was het bestuurssecretariaat een visitekaartje voor Rijswijk. Zij waren zodoende de eerste indruk die men van de gemeente kreeg. Tevens zorgden zij er voor dat directie en het College hun afspraken konden nakomen. In een hectische jaar met uitzonderlijke gebeurtenissen als de komst van een AZC, de bedreigingen aan het adres van raadsleden en de scholenbrand bleek het bestuurssecretariaat een rots in de branding. Ook onder complexe omstandigheden, zoals personele wisselingen, zijn de winnaars met hard werken en een grote betrokkenheid in staat geweest om de kwaliteit van dienstverlening op niveau te houden.”