Verschillende Rijswijkers en organisaties roepen Avalex en Handhaving Rijswijk op om wat te doen aan de enorme berg grofvuil die al sinds enkele dagen op de stoep van de Eiklaan hoek Acacialaan staat. De afzetting en de werkzaamheden zijn al geen mooi gezicht maar dan ook nog eens een grote berg grofvuil in het zicht doet de bewoners pijn, zo blijkt op Facebook. Ook het Buurt Preventie Team Oud Rijswijk vraagt zich wie nu eindelijk eens dit probleem ‘oppakt’.