Natuurlijk heeft iedereen het recht om op te komen voor zijn of haar eigen belangen. Sommigen hebben grote belangen, anderen weer wat kleinere. Daar is niets mis mee. Anders wordt het natuurlijk als jouw eigen belangen, de persoonlijke belangen van anderen raken. Dan hoor je natuurlijk eerst zorgvuldig na te gaan of het nastreven van jouw belang de ander geen onevenredig groot nadeel kan berokkenen. Nu is er in Rijswijk ook zo een ‘belangenconflict’ aan de orde. Wat wil het geval?

Voordat Rijswijk plannen ontwikkelde voor de prachtige wijk RijswijkBuiten, werden er goede afspraken gemaakt met andere belanghebbenden. De oorspronkelijke bewoners van Sion en het Haantje wisten hun belangen waar nodig te verdedigen en te bewaken via bestemmingsplanprocedures.  Ook zakelijke transacties, zoals de verkoop van tuinderspercelen, zijn tot op de dag van vandaag succesvol en tot tevredenheid van partijen verlopen. Met andere belanghebbenden, zoals buurgemeenten en enkele bedrijven, werd natuurlijk ook eerst overlegd. Met een bedrijf in het bijzonder; DSM Delft.

Samen met DSM en het Provinciaal Bestuur werd overlegd – ik mocht daaraan bijdragen- en werden oplossingen gevonden voor zowel de gemeente Rijswijk, die natuurlijk haar bouwplannen graag verwezenlijkt ziet, maar ook van DSM die wist dat er ooit in de vorige eeuw op de kaart van Rijswijk lijnen werden getrokken. Die kaart gaf aan welke zaken er in Sion en Haantje nog wel of niet gebouwd zouden kunnen worden. Dat was in het belang van DSM (toen “Gist” geheten) omdat die niet nog meer klagers wilden hebben over hun soms penetrante luchtjes. Die grenzen bleken echter niet langer noodzakelijk te zijn, sterker nog, deze “hindercirkels” konden en moesten kleiner, zo vond ook het provinciebestuur. Met enig gemopper zijn de partijen eruit gekomen met elkaar. En met de toename van activiteiten van DSM, diende zij gelijkertijd te zorgen voor aanvullende maatregelen die overlast verder zou terug dringen. Met een gezamenlijk ondertekend document en een glas, werd de zaak beklonken.

Lange tijd is alles dan ook goed verlopen, en werden er inmiddels al vele woningen in RijswijkBuiten gebouwd en ook al bewoond. Nu een project op punt van starten staat heeft DSM middels een “zienswijze” bezwaar te maken tegen een detailplan, “Geworteld Wonen.”  Ver van de DSM verwijderd, tegen de gemeentegrens van Den Hoorn aan. Bewoners gedupeerd, want zonder bouwvergunning kan de bouw niet starten en kunnen de bewoners hun hypotheek, die zij inmiddels hebben afgesproken, niet krijgen. En ondertussen verloopt de offerte! Omdat de vergunningverlenende partij, het onafhankelijk orgaan DCMR de vergunningen voor DSM nog niet heeft verleend, gijzelt DSM toekomstige bewoners. DSM, een bedrijf met “maatschappelijk bewust ondernemen” hoog in hun vaandel, dupeert onschuldige toekomstige bewoners van RijswijkBuiten. Dit eigenbelang van DSM is onnodig. “Hoe een groot bedrijf klein kan handelen……..”

Dick Jense