De brandweer van Rijswijk is komende oudejaarsnacht weer druk in touw om op de honderden (brand)meldingen te reageren. Bij het overgrote deel van deze meldingen gaat het vaak om kleine brandjes op straat die weliswaar overlast veroorzaken, maar geen gevaar voor schade of letsel opleveren. Deze brandjes zijn met eenvoudige middelen zonder gevaar zelf te blussen. De brandweer doet daarom een oproep om echt pas te bellen als het om een grote brand gaat.

Gezien de drukte tijdens de jaarwisseling, zullen alle meldingen op de brandweer meldkamer een ‘prioriteit’ meekrijgen, gebaseerd op ernst en omvang. ,,De branden die ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals branden in huis en autobranden, krijgen natuurlijk de hoogste prioriteit,” aldus een woordvoerder. ,, Zij worden als eerste aangepakt. De kleine brandjes op straat waarbij geen direct gevaar is voor de omgeving worden bij grote drukte als laatste afgehandeld.”

Voor de campagne ‘Brandweer bellen met beleid’ is een filmpje te zien op https://youtu.be/zGFcyBoEHZ0.

foto VD: Bel alleen de brandweer als het noodzakelijk is.