Samenwerking tussen partijen en investeren in die samenwerkingen. Dat was de boodschap van Klaas Aantjes namens de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk). Dit manifest werd aangeboden in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het eerste exemplaar overhandigde Aantjes aan griffier John Massaar. Verschillende raadsleden waren aanwezig in Herberg Vlietzigt en ontvangen eveneens het manifest.

De BBR wil dat de gemeente meewerkt aan een vernieuwend ondernemersklimaat en dat de afdeling Economische Zaken meer geld zou mogen ontvangen om de bedrijvigheid in Rijswijk op gang te houden.

“We moeten meedenken met bedrijven die zich hier willen vestigen en ondernemers betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid”, aldus Johanna Besteman van het CDA. “Centraal staat: Weg met onnodige regeldruk en onnodige hoge administratieve lasten. De gemeente moet met haar dienstverlening zoveel mogelijk aansluiten bij de bedrijfsvoering van de bedrijven. Daarnaast moeten we als gemeente ambitie tonen als het gaat om het ondernemersklimaat. De ambitie van het CDA is duidelijk: Rijswijk zou de meest ondernemers vriendelijke gemeente van Nederland moeten worden.”

Martine Koopman (D66): “Prima initiatief. Goede input om goed mee te nemen in verkiezingsprogramma. Ook andere maatschappelijke organisaties zijn bij D66 Rijswijk van harte welkom om belemmeringen en toekomstwensen voor gemeenteraadsverkiezingen te delen of te bespreken.”