De fractievoorzitter van de VVD, Arthur Sterk, draagt per 1 november 2017 het fractievoorzitterschap van de VVD-fractie over aan Coen Sleddering. In een brief aan de voorzitter van de raad geeft hij aan: “Ik wil u, de collega-raadsleden, fractievoorzitters en wethouders hartelijk danken voor de plezierige en constructieve samenwerking vanuit mijn rol als fractievoorzitter. Ik blijf voorshands met onverminderde vuurkracht lid van de gemeenteraadsfractie van de VVD en verwacht vanuit die rol de plezierige samenwerking met u en de collega’s te kunnen voortzetten.”