In 2016 werden in de provincie Zuid-Holland maar liefst 160.000 wilde dieren door jagers gedood veelal na een lange lijdensweg. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat met name grotere diersoorten niet met één schot direct worden gedood. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40% van alle ganzen in Nederland met hagel in hun lijf rondvliegen, omdat er bij het gebruik van hagel letterlijk en figuurlijk door incompetente jagers in het wilde weg wordt geschoten.

Ook het jagen in de schemer op wegvliegend en wegrennend wild bemoeilijkt het doden. Daardoor raken veel dieren gewond of verminkt. Dierenbeschermingen hebben verder geconstateerd dat bij het jagen nog steeds barbaarse hulpmiddelen worden gebruikt: levende lokvogels, aardhonden en fretten. Deze dieren vechten vaak ondergrondse gevechten uit met vossen of konijnen om ze uit hun holen te jagen.

De controle van de provincie Zuid Holland faalt. Volgens Animal Rights-directeur Robert Molenaar heeft de overheid twee petten op. Enerzijds waakt de provincie over het door Gedeputeerde Staten goedgekeurd beheerplan waarin de populatieomvang en het mogelijke schaderisico van verschillende wilde diersoorten staat omschreven (waardoor jagen buiten het seizoen wordt toegestaan). Anderzijds moet de provincie Zuid Holland de jacht controleren en daar gooit men volgens Molenaar met de pet naar. “We hebben beelden gemaakt van dieren die aangeschoten worden en vervolgens niet uit hun lijden worden verlost. We hebben deze beelden opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland maar er wordt helemaal niks mee gedaan.”

Het beheerplan wordt door Animal Rights gezien als een vrijbrief voor de 21.000 jagers in Nederland en een doorn in het oog van dierenvrienden. De jachtclubs in de Hoeksewaard staan het slechtst aangeschreven.

Tekst: Jan D. Swart