In de loop der jaren is een behoorlijke leegstand in winkelcentrum In de Boogaard ontstaan. Dat is de voornaamste reden dat het voormalige HBG-kantoor wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen ruim 500 woningen. Dit is een symbolische start van een grote metamorfose rond winkelcentrum De Bogaard, dat hard toe is aan een nieuwe impuls.

Er zullen met name huur- en koopwoningen moeten komen voor de starters, jongeren en de zogenaamde kleine huishoudens, bijvoorbeeld voor alleenstaanden. Het HBG-kantoor is niet alleen in beeld voor woningbouw, ook het voormalig belastingkantoor in de buurt van De Bogaard zou zich in de belangstelling van projectontwikkelaars mogen verheugen.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over deze ambitieuze plannen rond De Bogaard. De wethouders Rene van Hemert en Ronald van der Meij hebben echter al signalen afgegeven dat ze enthousiast zijn over de plannen. De Bogaard zou zodoende ook de concurrentie aankunnen met winkelcentrum Leidsenhage waar momenteel een miljoenenimpuls plaatsvindt. De eigenaar van het complex, Unibail Rodamco, steekt de komende jaren miljoenen in het verouderde winkelcentrum.  Veel winkelcentra uit omliggende gemeenten vreesden hierdoor voor hun voortbestaan.

foto: Het complex van het HBG-kantoor leent zich voor woningen.