Onlangs kwam het bericht dat ook de kinderboerderij Het Akkertje maatregelen moest treffen om de vogelpest buiten de deur te houden. Wij vroegen Erik Kuiper, beheerder van de kinderboerderij Het Akkertje, naar de maatregelen. “Het komt het erop neer dat de vogels op gehokt moeten worden of dat publiek afgeschermd moet worden van vogels of zoogdieren die in contact staan met vogels”.

Wat houdt dit nu concreet in voor de kinderboerderij?
Kuiper:”De pauwen worden gevangen en apart gehouden in de quarantainestal. De loopeenden die op het terrein komen, worden gevangen en opgehokt. Op het grote weiland lopen watervogels waaronder een aantal ganzen die bij de boerderij horen. Deze dieren zijn slecht te vangen en wat betreft dierwelzijn niet prettig om op te hokken. Wat we doen: we hebben een fysieke afscheiding, ons buitenhek, dit is echter niet genoeg, we moeten vervolgens nog een tweede fysieke afscheiding maken dat er een minimale afstand van 2 meter tussen dieren en mensen is. Dit hebben we gerealiseerd met behulp van elektrisch schapengaas. Hier gaan de schapen en geiten en de vogels niet doorheen.”

Stal
“De stal is dicht omdat de parkieten die binnen zitten, beschermd moeten worden. Ze zullen niet besmet worden door andere vogels, omdat ze binnen zitten, maar publiek kan besmet zijn in de vorm van mest aan hun schoenen. Doordat ik de tamme vogels uit de weide bij de herten en de koe haal, hoef ik daar geen twee meter afscheiding te maken. Rond de gebouwen waar de vogels in opgehokt zijn, moet ook weer op een twee meter afstand fysieke afscheiding zijn. Dit houdt in dat we op sommige plaatsen dranghekken plaatsen waar publiek niet voor bij mag gaan. Mijn collega’s en ik proberen de kinderboerderij open te houden door deze maatregelen. Het is zo dat het geheel minder aantrekkelijk is doordat er veel minder contact is met de dieren. Maar als we het niet op deze wijze doen, dan zal de kinderboerderij voor deze periode moeten worden gesloten. Ter verduidelijking: onze dieren hebben geen vogelgriep en zijn dus niet ziek. Het geheel is ter preventie.”

  “Onze dieren hebben geen vogelgriep en zijn dus niet ziek”