Rijswijks Dagblad | Zuid-Holland begint met afschieten 85.000 ganzen

Zuid-Holland begint met afschieten 85.000 ganzen

mainImage
Zuid-Holland begint met afschieten 85.000 ganzen

Het zijn altijd pijnlijke dilemma’s: het planmatig doden van levende wezens. Moet dat nou echt? Ja, zegt Provincie Zuid-Holland. Welnee, zegt bijvoorbeeld Animal Rights Den Haag. Maar… Het gaat hoe dan ook gebeuren.

Aan de randen van Den Haag, waar het Groene Hart begint, zal u de komende tijd daarom af en toe kunnen opschrikken van geweervuur. Er moeten namelijk 85.000 ganzen worden afgeschoten.
Want, schrijft de provincie nogal eufemistisch: “De ganzenpopulatie in Zuid-Holland is uit balans geraakt. De provincie werkt aan het herstellen van de balans. De komende maanden mag weer op ganzen worden gejaagd. Op dit moment kent de provincie een populatie van ongeveer 140.000 ganzen die hier het hele jaar zijn. Die omvang zorgt voor grote schade aan landbouwgewassen en natuur- en recreatieterreinen, voor hinder voor het vliegverkeer en voor verstoring van de flora en fauna. Uit het verleden is gebleken dat bij een populatie van ongeveer 55.000 ganzen een balans tussen mens, natuur, ruimte en veiligheid bestaat. Daarom zet de provincie zich samen met de Faunabeheereenheid Zuid-Holland in om de omvang van de populatie de komende jaren te verkleinen.”

Vanaf nu tot 1 november schieten jagers ganzen af; die jagers hebben volgens Provincie Zuid-Holland een uitgebreid examen moeten afleggen en zijn in het bezit van een door de politie afgegeven jachtakte.

Animal Rights Den Haag vindt het maar niks. “Uit studies van onder andere Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat de jacht niet voor minder ganzen zorgt. Zolang de beschikbare hulpbronnen (aanbod van voeding en geschikte broedplekken) voor de ganzen hetzelfde blijven, zal afschot niet helpen. Het gevolg van afschot is dat voor de overgebleven ganzen meer hulpbronnen beschikbaar zijn, waardoor de door de natuur ingegeven drang naar overleving en reproductie stijgen. De populatie zal hierdoor weer op het niveau komen van voor het afschot. Voor de jagers zal dit ongetwijfeld geen probleem zijn. Zij kunnen jaarlijks blijven schieten onder de noemer faunabeheer,” aldus Animal Rights.

Bron: Dagblad070


Foto: Digitaal Dagblad