Rijswijks Dagblad | Zorgelijke stijging van aantal verkeersongevallen in Rijswijk

Zorgelijke stijging van aantal verkeersongevallen in Rijswijk

mainImage
Zorgelijke stijging van aantal verkeersongevallen in Rijswijk

Er is een sterke en verontrustende stijging te zien van het aantal ongevallen en slachtoffers in het verkeer in Rijswijk. Zo vonden er in 2016 431 ongelukken plaats waarbij 118 slachtoffers vielen en er één verkeersdeelnemer dodelijk verongelukte.

De cijfers die op de website www.verkeersongevallen.info te zien zijn, laten de laatste jaren een stijging zien die zorgelijk is. In vergelijking met een jaar ervoor vonden er in 2016 123 meer ongelukken plaats, een stijging van zo’n 40%. Ook het aantal slachtoffers steeg van 68 naar 118, wat zelfs een stijging van zo’n 75% betekent. In 2014 werden er in Rijswijk nog 246 ongelukken genoteerd met 48 slachtoffers.

Jos Bolte van de PvdA heeft hierover de volgende raadsvragen gesteld:

-Zijn de ongevallencijfers bij uw college bekend en kloppen deze met uw informatie?
-Waaraan is de schrikbarende en structurele toename van ongevallen de laatste jaren te wijten volgens u?
-Zijn er locaties die opvallend hoog scoren als het gaat om verkeersongevallen?
-Speelt volgens u de fysieke situatie c.q. de infrastructuur (overzichtelijkheid voor de weggebruiker) een belangrijke rol bij verkeersongevallen in Rijswijk?
-Speelt de afstelling van verkeerslichten (in sommige situaties lijken die erg weinig wachttijd te kennen) mogelijk een rol?
-In hoeveel situaties zijn er (brom)fietsers betrokken bij de ongevallen?
-Wilt u op zeer korte termijn (gezien de ernst van de situatie denken wij aan een termijn van maximaal 3 maanden) ingrijpende maatregelen nemen om het aantal verkeersongevallen in Rijswijk sterk terug te dringen en de Raad daarover informeren?


Foto: Digitaal Dagblad