Rijswijks Dagblad | Wordt ”Dialoog in actie” te duur ontvangen?

Wordt ”Dialoog in actie” te duur ontvangen?

mainImage

Tot grote verbazing van Marc Weterings en Ed Braam van Beter voor Rijswijk zijn er 9 en 10 september dialoog sessies georganiseerd door de gemeente in de Broodfabriek met betrekking tot het Sinterklaasfeest.

Dit naar aanleiding van de 27 gesprekken die zijn gevoerd met betrokkenen, externe partijen, fractievoorzitters en gemeentelijke diensten. Volgens beide partijen zouden vrijwilligers van “Dialoog in actie” deze sessies zouden faciliteren. De fracties van Rijswijks-Belang en Beter voor Rijswijk hebben nu de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1: Waarom is de raad/zijn de fractievoorzitters niet geïnformeerd over deze 2 bijeenkomsten in de Broodfabriek?
2: Waarom geeft u in uw IB brief (20093) aan dat het hier om vrijwilligers
gaat van stichting Dialoog in Actie? Terwijl Rijswijks-Belang de kosten heeft opgevraagd van stichting Dialoog in Actie en daarvoor €7.383,- om de oren kreeg!?!
3: Waarom wordt er om een dialoog te houden, voor een Broodfabriek gekozen voor een bedrag van €9.498,- ( 2 dagen van 3 uurtjes per dag van 18.30 tot 21.30)
3a: Zijn andere ( goedkopere) locaties onderzocht? Zo nee, waarom niet?
4: Deelt u onze mening dat dit wel had moeten gebeuren? Zo nee, waarom niet, zo ja, bent u bereid om de locatie te herzien ?

U bent van plan in zee te gaan met “ Dialoog in Actie”. Na wat onderzoek hebben onze fracties vastgesteld dat deze organisatie behoorlijk bevooroordeeld is. Zo praten ze in diverse artikelen over : “De figuur Zwarte Piet is kwetsend”. Krijgt stichting Dialoog in Actie subsidie van de gemeente Amsterdam en 2 deelgemeentes van Amsterdam? Zit er een PvdA wethouder in het bestuur?

Stichting Dialoog in Actie organiseert elke junimaand vier activiteiten op weg naar de nationale slavernijherdenking op 1 juli. Op 1 juni een herdenkingstocht (Memre waka) vanaf het Amsterdam Museum naar de ambtswoning van de burgemeester.
Heeft stichting Dialoog in Actie zich bezig gehouden met Keti Koti, en ga zo maar door. Ook heeft de organisatie stichting Dialoog in Actie er de afgelopen jaren met hun dialoog ervoor gezorgd dat kindervriend Zwarte Piet uit het straatbeeld is verdwenen in Amsterdam. (begonnen in Zuid-Oost).

5: Deelt u onze mening dat nauwelijks onafhankelijke organisatie stichting Dialoog in Actie uit Amsterdam, geweerd moet worden uit Rijswijk aangezien ze aantoonbaar bezig zijn en bezig zijn geweest met thema’s die niks te maken hebben met onze oeroude schminktraditie, een vermomming, een maskerade, een kinderfeest voor iedereen met Sinterklaas en Zwarte Piet? Zo nee, waarom niet?
6: Deelt u onze mening dat de inwoners van Rijswijk zouden moeten beslissen over hoe Zwarte Piet eruit moet zien? Zo nee, waarom niet ?
7: Bent u bereid een volksraadpleging uit te schrijven en het Rijswijkse volk te betrekken bij de invulling van Zwarte Piet en de keus van de meerderheid te respecteren? Zo nee, waarom niet?