Rijswijks Dagblad | Wij geloven in Rijswijk – Goede Week

Wij geloven in Rijswijk – Goede Week

mainImage
Wij geloven in Rijswijk – Goede Week

In de Goede Week, die voorafgaat aan Pasen, organiseren de kerken van Rijswijk (katholiek én protestants) gezamenlijk op maandag-, dinsdag- en woensdagavond een oecumenisch avondgebed: op maandag 26 maart in de Leeuwendaalkerk (Oranjelaan 62), dinsdag 27 maart in de Oude Kerk (Herenstraat 62b) en woensdag 28 maart in de Hofrustkapel (Laan Hofrust 21). Het avondgebed is van 19.30-20.00 uur.

De opzet van de bijeenkomst is door de voorgangers gezamenlijk voorbereid, de invulling varieert per avond. Na het herdenkingsjaar ‘750 jaar kerk in Rijswijk’ blijven waar mogelijk de vier kerkgenootschappen in deze gemeente samen optrekken onder het motto ‘Wij geloven in Rijswijk’. Het oecumenisch avondgebied is hier een uitvloeisel van. In de Goede Week zijn er ook oecumenische vespervieringen in Steenvoorde; op maandag 26 maart in de Jeroenkapel van de Benedictus- en Bernadettekerk (Sir Winston Churchilllaan 372); dinsdag 27 maart in de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan 364) en woensdag 28 maart weer in de Jeroenkapel. Deze vieringen beginnen om 19.00 uur.


Foto: Digitaal Dagblad