Rijswijks Dagblad | Wethouder Van Hemert reikt turndiploma’s uit bij VDO-Turnlust

Wethouder Van Hemert reikt turndiploma’s uit bij VDO-Turnlust

mainImage
Wethouder Van Hemert reikt turndiploma’s uit bij VDO-Turnlust

Wethouder René van Hemert heeft zaterdag 19 mei bij de Rijswijkse Turn- en Gymnastiekvereniging VDO-Turnlust de eerste nijntje Beweegdiploma’s in de gemeente Rijswijk uitgereikt.

VDO-Turnlust heeft begin 2018 het Beweegdiploma-keurmerk van de KNGU verkregen en de bekende kinderheld nijntje is de ambassadeur van het Beweegdiploma. John Molenaar de voorzitter van VDO-Turnlust is blij met het keurmerk: “Het keurmerk Beweegdiploma geeft onder andere aan dat wij lesgevers hebben die daadwerkelijk peuters en kleuters op een juiste en veilige manier leren hoe ze alle belangrijke vormen van bewegen kunnen leren. Dat doen we in een leuke sfeer met waarin spelenderwijs leren centraal staat.”

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 3-6 jaar?
Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind.

In de leeftijdsperiode van 3-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.


Foto: Digitaal Dagblad