Rijswijks Dagblad | Wethouder Armand van de Laar sluit voorjaarsschoonmaak af in Vrijenban

Wethouder Armand van de Laar sluit voorjaarsschoonmaak af in Vrijenban

mainImage
Wethouder Armand van de Laar sluit voorjaarsschoonmaak af in Vrijenban

Morgen, woensdag 27 juni wordt de gemeentelijke voorjaarsschoonmaak in de wijken door wethouder Armand van de Laar afgesloten in Vrijenban. De voorjaarsschoonmaak ging half maart van start in Leeuwendaal. De medewerkers van het team straatreiniging van de gemeente hebben in totaal 13 wijken en buurten in Rijswijk bezocht.

Om 13.00 uur brengt Armand van de Laar een bezoek aan wijkbewoonster mevrouw Sylvia Arink, lid van de Klankbordgroep Slim Plan Vrijenban. Deze groep komt eenmaal per kwartaal bijeen om de activiteiten te bespreken die de gemeente  in Vrijenban ontwikkelt in het kader van het Nationaal Programma Smart City Living Lab; het toepassen van innovatieve technologie ter verbetering van de leefomgeving. In dat kader is in de Klankbordgroep ook het (opsporen en opruimen) van zwerfvuil aan de orde geweest en heeft Sylvia zich aangemeld als vrijwilliger.

Verzameld wordt woensdag om 13.00 uur in de Sniplaan ter hoogte van nummer 15.

Foto: Wethouder Ronald van der Meij was aanwezig bij de eerste voorjaarsschoonmaak in Leeuwendaal.


Foto: Digitaal Dagblad