Wees voorzichtig met de bruine rat

mainImage
Wees voorzichtig met de bruine rat

Bij de gemeente komt de laatste tijd een toenemend aantal meldingen binnen over de aanwezigheid van de bruine rat. Ook de medewerkers van de gemeente vinden steeds vaker sporen, keutels en holen. Die holen kunnen onder andere zorgen voor verzakkingen in trottoirs.

Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, kan de vacht de bruine rat variëren van bruin tot zwart. Een rat kan 21 tot 29 cm lang worden en weegt tussen de 150 en 520 gram. Zijn favoriete habitats zijn kelders, kruipruimten, schuren, stallen, vuilnisbelten, graan- en houtopslagplaatsen, aan de rand van sloten en dijken, onder de grond in uitgebreide holen en op sommige plekken in de buurt van riolen en ander vervuild water.

Ziet u een bruine rat? Dan kunt u dit doorgeven aan het Meldpunt Openbare Ruimte. Sinds januari 2015 mogen ratten buiten alleen nog met een voor buiten toegelaten gif worden bestreden. Dit gif mag alleen door geschoolde professionals worden gebruikt. De gemeente heeft daarom een officiële rattenbestrijder in de arm genomen. Hij heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld.

Wilt u ook met andere etensresten en huishoudelijk afval heel zorgvuldig zijn?

Vooral in de warmere zomermaanden houdt de bruine rat zich graag in de buurt van woningen op. Met name in de oudere wijken van Rijswijk wordt hij nogal eens aangetroffen. Net als met muizen geldt, ziet u 1 bruine rat, dan kunt u er vanuit gaan dat er meerdere ratten in de buurt zijn. Ratten leven in kleine sociale groepen, bestaande uit een dominant mannetje, een harem vrouwtjes en enkele ondergeschikte mannetjes. Deze groepen kunnen zich vaak samenvoegen tot grotere kolonies. De medewerkers van de gemeente zagen bij het inspecteren van rattenholen dat de dieren alles gebruiken om hun holen te verstevigen en te isoleren: plastic, papieren zakdoekjes etc. Ze bouwen de holen bij voorkeur onder straatstenen en stoeptegels – gevaarlijke verzakkingen kunnen het gevolg zijn. De rat staat bekend als verspreider van ziektes, zoals de ziekte van Weil, hantavirus, tularemie, pesten rattenbeetkoorts.

Daar komt bij dat hij in de buurt van mensen – en kinderen(!) – agressief kan zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Als inwoner van de gemeente Rijswijk kunt u ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de ratten. De knaagdieren komen op huisvuil en etensresten af. Strooi daarom geen brood voor de eendjes en andere vogels in het park, de vijver of in uw straat. Want u trekt niet alleen de vogels aan, maar het achtergebleven brood trekt ook ratten aan. Strooi dus niet meer brood dan de vogels op kunnen eten en haal de restjes weg. Let ook op met het buitenzetten van vuilniszakken. De ratten ruiken de etensresten in de zakken namelijk en komen hierop af. Het territorium van een rat is meestal niet ver van de voedselbronnen gevestigd.

Dus ziet u een bruine rat? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Meldpunt Openbare Ruimte en zorg ervoor dat de ratten geen reden hebben om zich in uw omgeving op te houden. Houd u straat en buurt schoon!


Foto: Digitaal Dagblad