Vreugdetranen in Rijswijk; Parkiet Johnny is terug

mainImage
Vreugdetranen in Rijswijk; Parkiet Johnny is terug

De blijdschap en vreugde bij de familie Does uit Rijswijk is groot. Hun sinds donderdag vermiste parkiet Johnny is weer terug. De kinderen van het gezin ‘vlogen’ vrijdagavond na een telefonische tip naar een boom vlakbij hun huis waarin Johnny zat. Een soortgelijk vogeltje van de buurvrouw werd ingezet als lokmiddel en met resultaat. Johnny’s back!

Op facebook doet Ida Does verhaal van de terugkeer van Johnny, de enorme opluchting bij haar gezin met twee zoontjes en spreekt tevens haar dank uit voor alle vormen van medeleven. Heronder het facebookbericht:

“Hij had ‘een intuïtie’ en ging ‘s-avonds op het balkon staan. Hij maakte ‘het geluid dat Johnny altijd maakt’. Was het hoop? Inbeelding? Hoorde hij zijn roep beantwoord? Weer en weer! Inmiddels ratelde het telefoontjes van meekijkende buren. Johnny was gesignaleerd in een boom!

En zo kregen ze zelf vleugels. Rennend naar buiten... zoekend. De boom werd gevonden en het fluitspel, eerder slechts een huiskamer tafereeltje, werd nu een spannend en urgent lokspel. Zou Johnny de vrijheid verkiezen? Ze zagen hem zitten op die hoge tak! Daar! ‘Johnny!’ Er liep een buurvrouw mee met een soortgelijke vogel. Meer lokken was echter niet nodig. Johnny vloog hoog door de lucht en landde, onder luid applaus van de buurt, op het hoofd van een van zijn geliefde vriendjes. The rest is history.

Mijn familie is weer compleet, er vloeiden tranen van opluchting en lobi. Er werd geaaid over zachte vogelveren en iedereen ging laat naar bed. Dank je wel voor jullie meeleven en meedenken en zoeken!”


| Foto: Digitaal Dagblad