Rijswijks Dagblad | Verkeersveilige schoolzone Beetsschool

Verkeersveilige schoolzone Beetsschool

mainImage
Wethouder Björn Lugthart opent de schoolzone bij de Nicolaas Beetsschool Foto: Erwin Dijkgraaf

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart verrichtte samen met leerlingen de feestelijke opening van de verkeersveilige zone van de Nicolaas Beetsschool verzorgd. Ze onthulden de attentiepaal die geplaatst is voor de school aan de Beetslaan. Deze valt op door de gele kleur en de figuurtjes van Dick Bruna en geeft aan dat hier een schoolzone is, zodat automobilisten rekening houden met overstekende kinderen.

Uit onderzoek van De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat automobilisten afremmen als ze deze borden zien. De school zorgt daarnaast voor educatie over verkeersveiligheid.

“Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers,” legt wethouder Björn Lugthart uit. “Om te zorgen dat ze veilig naar school kunnen richten we de omgeving rond scholen zo goed mogelijk daarop in. We stimuleren scholen daarom ook om mee te doen met de schoolzones. Ook kunnen ze mee doen met de gratis verkeerslessen van School op Seef.”