Unanieme steun in raad voor behoud De Schoffel

mainImage
Unanieme steun in raad voor behoud De Schoffel

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 12 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het definitieve behoud van de volkstuinvereniging De Schoffel in RijswijkBuiten. Het raadsvoorstel hiertoe is nog onder het vorige college onder verantwoordelijkheid van inmiddels oud-wethouder Ronald van der Meij van Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) voorbereid.

De voormalig wethouder is blij met dit besluit. “Na 10 jaar onzekerheid voor de volkstuinvereniging waarvan de laatste 4 jaar keihard met het verenigingsbestuur gewerkt is aan een inpassingsvariant, is er nu eindelijk duidelijkheid”, aldus Van der Meij. “Van de huidige tuinen blijft circa 75% behouden en worden deze zodanig in de wijk RijswijkBuiten ingepast dat De Schoffel niet alleen voor de tuinders zelf maar ook voor de buurt van toegevoegde waarde zijn.”

Het volkstuinencomplex zal voor voetgangers en fietsers ontsloten worden waarbij het complex tevens een mooie groene "schakel" zal vormen tussen de stadsparken Wilhelminapark en Elsenburgerbos en de woningbouwontwikkeling in Pasgeld. Deze schakel komt bovendien extra tot zijn recht door middel van de aanleg  van fietsroutes en een fietstunnel onder het spoor tussen het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos ter hoogte van de Schoffel. Het vorige college heeft hiervoor inmiddels de financiële middelen geborgd bij de MRDH. Daarnaast zullen de geplande grondgebonden woningen langs de Lange Kleiweg ter hoogte van de Schoffel nu mooi aangesloten kunnen worden op het complex.

Ronald van der Meij: “Ik ben blij dat inmiddels ook de leden van de vereniging in grote meerderheid met het voorstel hebben ingestemd. Voor GBR komen wij hiermee een belangrijke verkiezingsbelofte na die wij in 2014 hebben gedaan naar onze kiezers".


Foto: Digitaal Dagblad