Toename verkeer rond bouw Rotterdamsebaan

mainImage
Toename verkeer rond bouw Rotterdamsebaan

Bij de bouw van de Rotterdamsebaan is de wens uitgesproken om de effecten van de aanleg tijdens de realisatiefase te monitoren. Een punt van aandacht volgens de rapportage is de toename van het verkeer in het gebied rondom de Rotterdamsebaan. Deze toename wordt niet veroorzaakt door het project maar met name door autonome groei.

Op de corridor Laan van Hoornwijck/Haagweg/Rijswijkseweg heeft een toename plaatsgevonden, als gevolg van afronding van herinrichtingswerkzaamheden (Rijswijkseweg). De toename van verkeer is niet zodanig groot dat dit leidt tot een significante toename van geluidsbelasting.

De Laan van Hoornwijck is gedeeltelijk verlegd; op dit moment wordt gewerkt aan het verleggen van de rijbanen richting Rijswijk. In het Molenvlietpark is bij de Kansjesmolensloot een kade aangelegd die dient als dijk voor toekomstige waterberging.
In 2017 heeft het Schadebureau Rotterdamsebaan 24 nieuwe schademeldingen ontvangen, waarvan 8 uit Rijswijk. Het betreft meldingen en planschadeclaims van bewoners uit Park Hoornwijck.

Foto: Rotterdamsbaan.nl

 

 


Foto: Digitaal Dagblad