Tijdelijke locatie Montessorischool Parkrijk geopend

mainImage
Tijdelijke locatie Montessorischool Parkrijk geopend

Namens de gemeente Rijswijk heeft wethouder Ronald van der Meij vandaag de tijdelijke locatie van IKC Montessorischool Parkrijk geopend. Op deze tijdelijke locatie bevindt zich niet alleen Montessorischool Parkrijk, maar ook kinderopvang de Lange Keizer, die opvang biedt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wethouder Ronald van der Meij, wijkwethouder RijswijkBuiten, heeft samen met enkele kinderen het nieuwe doek aan de gevel onthuld.

In het nieuwe Integraal Kindcentrum zijn vandaag 25 leerlingen gestart. De komende jaren zal IKC Montessorischool Parkrijk uitgroeien tot zo’n 500 leerlingen. Het Integraal Kindcentrum is niet alleen een basisschool, maar biedt ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar (dagopvang en buitenschoolse opvang). De komende jaren is IKC Montessorischool Parkrijk gevestigd aan de Van Rijnweg 7 totdat de nieuwbouw gereed is in het deelgebied Parkrijk.

Naast IKC Montessorischool Parkrijk is op de tijdelijke locatie ook Gezondheidscentrum RijswijkBuiten gevestigd. Eind 2017 is het medicijnuitgiftepunt in het Gezondheidscentrum RijswijkBuiten omgebouwd tot een apotheek. Recentelijk is het Gezondheidscentrum uitgebreid met twee nieuwe units voor onder andere de huisvesting van de fysiotherapie. In het Gezondheidscentrum RijswijkBuiten kunt u terecht voor huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie, diëtetiek, verloskunde en bloedafname.

Voor meer informatie over IKC Montessorischool Parkrijk zie www.montessorischoolparkrijk.nl
Voor meer informatie over Gezondheidscentrum RijswijkBuiten zie www.gezondheidscentrumrijswijkbuiten.nl

RijswijkBuiten
In de komende jaren verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen 2013 en 2023 worden er circa 3.400 woningen gerealiseerd in Sion en Parkrijk. Inmiddels zijn al tal van woningen ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd. De eerste inwoners wonen al meer dan 4 jaar met veel plezier in hun nieuwe duurzame woning. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. De woningen worden standaard met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,0 gerealiseerd. Daarnaast heeft RijswijkBuiten ook de eerste nul-op-demeter woningen. Energiezuinig dus en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, de groene omgeving en het water in het gebied.
(meer informatie over de wijk en de diverse nieuwbouwprojecten zie ook op www.rijswijkbuiten.nl).


Foto: Digitaal Dagblad