Rijswijks Dagblad | Themabijeenkomst: Mantelzorgers GGZ en verslaving

Themabijeenkomst: Mantelzorgers GGZ en verslaving

mainImage
Themabijeenkomst: Mantelzorgers GGZ en verslaving

Mantelzorgers van een naaste met een psychische kwetsbaarheid vormen een groep met eigen specifieke behoeften. Vaker dan gedacht is er een combinatie van psychische kwetsbaarheid en verslaving. Dat maakt het zorgen voor de naaste nog intensiever. Speciaal voor deze vaak vergeten groep mensen organiseert Welzijn Rijswijk op dinsdagavond 10 april in Wijkcentrum Stervoorde een bijeenkomst om ervaringen te delen.

Naast mantelzorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, levert familie ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die psychisch ziek is. De voortdurende zorg, de noodzaak altijd maar alert te blijven, de onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht en het verdriet, kosten veel tijd en energie. Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die men voor zichzelf zou willen hebben.

Rita van Maurik werkt als coördinator mantelzorg GGZ bij Kompassie en is zelf familie-ervaringsdeskundige. Zij zorgt voor een interessante en leerzame bijeenkomst. Het maakt niet uit of degene om wie u zich zorgen maakt in behandeling is bij een GGZ-instelling en/of een verslavingsinstelling of niet.

Dinsdagavond 10 april 2018
Wijkcentrum Stervoorde, Dr H.J. van Mooklaan 1
19.00 – 21.00 uur (zaal open om 18.30 uur)


Foto: Digitaal Dagblad