Rijswijks Dagblad | Themabijeenkomst: Mantelzorgers GGZ en verslaving

Themabijeenkomst: Mantelzorgers GGZ en verslaving

mainImage
Themabijeenkomst: Mantelzorgers GGZ en verslaving

Op dinsdagavond 10 april 2018 is in Wijkcentrum Stervoorde aan de Dr H.J. van Mooklaan 1m, van 19.00 – 21.00 uur (zaal open om 18.30 uur) een themabijeenkomst. Mantelzorgers van een naaste met een psychische kwetsbaarheid vormen een groep met eigen specifieke behoeften. Vaker dan gedacht is er een combinatie van psychische kwetsbaarheid en verslaving. Dat maakt het zorgen voor de naaste nog intensiever. Naast zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, levert familie ook vaak zorg omdat er nu eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die psychisch ziek is. De voortdurende zorg, de noodzaak altijd maar alert te blijven, de onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht en het verdriet, kosten veel tijd en energie.
Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die men voor

Rita van Maurik werkt als coördinator mantelzorg GGZ bij Kompassie en is zelf familieervaringsdeskundige. Zij zorgt voor een interessante en leerzame bijeenkomst.
Het maakt niet uit of degene om wie u zich zorgen maakt in behandeling is bij een GGZ-instelling en/of een verslavingsinstelling of niet.


Foto: Digitaal Dagblad