Thea van Leeuwen: “Zo houdt u regie over uw leven”

mainImage
Thea van Leeuwen: “Zo houdt u regie over uw leven”

U kunt met een goed testament uw erfgenamen veel kosten en problemen besparen. Denk bijvoorbeeld aan erfbelasting. Het is verstandig om dit vooraf goed te regelen en dit met uw naasten te bespreken. Thea van Leeuwen is belastingadviseur bij Hoornwijck Groep en adviseert daarnaast over estate planning. Thea is aangesloten bij het Register Estate Planners en weet als geen ander wat de gevolgen zijn als er vooraf niet goed nagedacht is over nalatenschap na overlijden of wanneer u plotseling wilsonbekwaam wordt:

 “U voorkomt dat er veel geld naar de belasting gaat en dat jouw familie uit elkaar valt als u zelf de erfenis moet verdelen. Dit kan worden voorkomen door jouw wensen goed op papier te zetten.”

Heeft u alles goed geregeld?

Door al uw wensen vast te leggen in een testament kunt u regelen dat:

  • Bij overlijden van de eerste ouder er geen erfbelasting betaald wordt.

  • Bespaard wordt op de erfbelasting van de langstlevende ouder.

  • U de eigen bijdrage bij een opname in een zorginstelling kunt verlagen.

  • Aangetrouwde familieleden geen aanspraak kunnen maken op de erfenis.


Naast een testament dat in werking treedt bij overlijden kan een levenstestament veel kosten en problemen voorkomen. Hoe vaak komt het niet voor dat dat de levenspartner of kinderen van iemand die dement raakt of wilsonbekwaam wordt, niet weten wat er moet gebeuren met uw financiën en de dagelijkse gang van zaken? Wie regelt de bankzaken en wie vervangt u in het bedrijf? In een levenstestament geeft u een volmacht aan de door u gewenste personen om zo uw belangen te behartigen wanneer u hier niet meer toe in staat bent. Ook kunt u opnemen dat u niet gereanimeerd wilt worden of wanneer de medici moeten overgaan tot euthanasie.

Er wordt veelal niet stil gestaan bij de mogelijkheid dat er iets kan gebeuren. “Ik krijg vaak te horen: we moeten iets op papier zetten, maar dat komt nog wel.” Met onze klanten gaan we pro actief in gesprek en bespreken we het belang van een testament. Wij nemen alle mogelijke scenario’s met elkaar door. We brengen alle wensen samen in een document. Met dit document wordt de akte opgemaakt en bij de notaris getekend.Belang van levenstestament stijgt
Met het opmaken van een levenstestament voorkomt u veel ellende en onzekerheid bij  levenspartner of kinderen. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 43% meer levenstestamenten ingeschreven in het register. Met de vergrijzing en ervaringen van anderen staan steeds meer mensen stil bij het vastleggen van wensen die gevolgen hebben voor de familie en naasten . Een levenspartner kan bijvoorbeeld alleen met een levenstestament zonder tussenkomst van de rechter de gezamenlijke woning toch verkopen als de huidige woning bijvoorbeeld te duur is geworden.

Waarom uitstellen als het naasten duidelijkheid geeft?
“Stel het opmaken van een testament niet uit”, is het welgemeende advies van Thea van Leeuwen. “Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde besluiten te nemen, bijvoorbeeld bij dementie. Dit leidt vaak tot onzekerheid en frustratie binnen de familie of in de omgeving. Het bespreken van uw wensen is vaak geen gezellig gesprek, maar het zorgt er wel voor duidelijkheid binnen de familie.”

Wilt u direct contact met Thea opnemen en meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact op via:

T: 088-3198012

E: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thea-van-leeuwen/

 

 

 

 

 

 


| Foto: Digitaal Dagblad