Sandra Wessels (Bistro 't Poortje van Verlaan) verbaasd over handelen gemeente

mainImage
Sandra Wessels (Bistro 't Poortje van Verlaan) verbaasd over handelen gemeente

Op 15 maart werd de lindeboom die op het terras van bij Bistro ‘t Poortje van Verlaan stond door de eigenaren gekapt. Na een maand bedenktijd betitelt de Gemeente Rijswijk dit als illegaal aangezien er geen vergunning was aangevraagd. Daarom is er op 13 april aangifte bij de politie gedaan en legt de gemeente de eigenaren van het perceel een herplantplicht op.

Sandra Wessels, eigenaresse van Bistro ’t Poortje van Verlaan, reageert nu op het handelen van de gemeente. “Iedereen in Nederland kan/mag aangifte doen dus daar hebben wij kennis van genomen. Wij zien het verloop van deze zaak met veel vertrouwen tegemoet. Zoals eerder vermeld hebben wij inderdaad een kapvergunning aangevraagd die om voor de gemeente moverende redenen is afgewezen. Na deze afwijzing zijn wij niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben ons steviger in het dossier verdiept. Ook hebben wij deelgenomen aan een hoorzitting bij de gemeente en ook hier kwam de gemeente niet met nieuwe feiten. Om een lang verhaal kort te maken: de gemeente is ervan overtuigd dat op grond van de APV het kappen van deze boom vergunning plichtig is. Daar voegen zij aan toe dat de boom een beschermd karakter geniet op grond van de zogenaamde term “stads,- en dorpsschoon”.

Volgens Wessels moeten dergelijke uitspraken aantoonbaar ondersteund worden door wet en regelgeving door het zogenaamd gemeentelijk register. “Rijswijk kent een dergelijk register niet waarover de notulen van de raadsvergadering geen twijfel mogelijk laten. Groen Links heeft hier nog vragen over gesteld aan de Raad waarom Rijswijk niet beschikt over een registratie van bomen met formele waarde. Antwoord van de Gemeente blijkens de notulen: Het College heeft aangegeven hier geen prioriteit aan te geven! Mag je dan als Gemeente uitspraken doen dat de bewuste boom voldoet aan natuurschoon, en of landschappelijke waarde? Wij denken dus van niet, zonder regels geen handhaving lijkt ons. Onze advocaat heeft officieel laten weten dat wij dan over gaan tot vellen van de boom. Zie onderstaand citaat uit zijn schrijven: “Zonder uw andersluidend tegenbericht vóór 14 maart a.s. ga ik ervan uit dat u zich met mijn zienswijze kunt verenigen en dat cliënte zonder vergunning bevoegd is de boom te vellen of te doen vellen (hetgeen vóór aanvang van het broedseizoen, dus op uiterlijk op 14 maart dient te geschieden”. Hierop is geen reactie ontvangen van de gemeente. “En dus hebben wij de daad bij het woord gevoegd. Nadat wij op 14 maart de boom hebben doen vellen is er nog een overleg op het gemeentehuis geweest. Hier kwamen wij tot de afspraak met de deelnemende partijen dat wij op korte termijn op de hoogte gesteld zouden worden hoe nu verder.”“Het is dus meer dan verbazingwekkend dat er nu ineens zonder enige kennisgeving een aangifte tegen ons is gedaan. Ook mogen wij uit de media vernemen dat men overweegt ons een herplantplicht op te leggen. Niets is minder waar wij hebben namelijk aangeboden mee te denken c.q. te betalen over herplanten. Het lijkt nu een beetje een politiek schouwspel te worden waar met name GroenLinks zieltjes wil winnen over de rug van een kleine ondernemer. Tijdens ons overleg waar ook de wethouder van jeugd en participatie, duurzaamheid en cultuur bij aanwezig was leek het al aardig die richting op te gaan. Dat blijkt uit volgend citaat tijdens dit overleg: ‘Jullie juridische argumenten en al die wetjes en regels interesseren mij niet zo. Het gaat mij erom hoe we in deze gemeente met elkaar omgaan’. Dan zijn wij als gewone burgers en ondernemers toch het spoor volledig bijster? Wat hebben wij niet begrepen aan het woord wethouder?? Kennelijk is dat iemand zonder interesse voor de wet. Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat wij niets hebben gedaan dat indruist tegen de wet, zodoende zien wij de zaak met veel vertrouwen tegemoet.”

Wessels tot slot:“Wij zullen nadat het officiële karakter van deze zaak is afgerond een uitgebreid verslag communiceren waarin wij man en paard zullen benoemen tot die tijd wachten wij af wat de juridisch uitspraak zal zijn.”

 


| Foto: Digitaal Dagblad