Rijswijkse fracties vragen spoeddebat aan over ondertunneling Prinses Beatrixlaan

mainImage
Rijswijkse fracties vragen spoeddebat aan over ondertunneling Prinses Beatrixlaan

Het CDA, Beter voor Rijswijk, de PvdA en Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) hebben een spoeddebat aangevraagd in een extra te houden raadsvergadering over het concept Bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan. Zij willen dit debat het liefst dinsdag 8 januari as. voorafgaand aan de forumvergadering, en anders zo snel mogelijk als dat reglementair mogelijk is.

In het akkoord van Rijswijk met de Metropoolregio staat dat de tunnelvariant de voorkeur heeft maar niet haalbaar is. "De lange tunnelvariant heeft inhoudelijk de voorkeur van Rijswijk, Den Haag en MRDH, omdat deze zowel qua doorstroming als qua ruimtelijke kwaliteit veel meerwaarde heeft. De kosten van deze variant (EURO 240 mln. incl. BTW) wegen
echter, in elk geval tot 2030, niet op tegen de baten; korte tunnelvarianten zijn verkeerskundig voor Den Haag en MRDH bespreekbaar, maar deze partijen erkennen dat deze oplossing voor het gebied geen aanvaardbaar resultaat oplevert voor Rijswijk. Partijen concluderen gezamenlijk dat deze oplossing daarmee te weinig meerwaarde oplevert en dus niet haalbaar is;
Het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan heeft de voorkeur van de gemeente Rijswijk", meldt de concept overeenkomst. De gemeenteraad is een voorstander van ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan.


Foto: Digitaal Dagblad