Rijswijks Belang en Beter voor Rijswijk stellen vragen over zorg

mainImage
Rijswijks Belang en Beter voor Rijswijk stellen vragen over zorg

De fracties Rijswijks Belang en Beter voor Rijswijk hebben aan het college vragen gesteld over begeleiding van patiënten in het kader van de gemeentelijke zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

“Gemeenten schieten tekort als het gaat over het keukentafelgesprek, het aanbod van begeleiding en het afgeven van een zorgvuldige beschikking. Het gaat hierbij om drie Wmo-uitspraken, waaronder een door de rechtbank Den Haag (tegen de gemeente Wassenaar). In de zaak tegen Wassenaar bleek dat het besluit onzorgvuldig was genomen. Er was geen ‘keukentafelgesprek’ gehouden. De gemeente had niet mogen volstaan met alleen maar een extern medisch onderzoek. De noodzakelijke ondersteuningsbehoefte (ook buitenshuis) was daardoor niet in kaart gebracht.”

Vrijwilligers
“Het inschakelen van vrijwilligers: interessant is dat gemeente Wassenaar de mensen wilden verplichten om op zoek te gaan naar vrijwilligers voor de benodigde begeleiding. Er werd tijdelijk individuele begeleiding toegekend met als doel vrijwilligers te vinden die in de toekomst langdurige en intensieve begeleiding kunnen bieden. Een tijdelijke maatwerkvoorziening met het doel om het sociale netwerk in die zin uit te breiden, past niet bij een goede uitvoering van de Wmo.”

Beide fracties willen nu weten via vragen hoe dit alles geregeld is in Rijswijk.
1: Op welke wijze geeft de gemeente Rijswijk een Wmo indicatie af?
2: Houdt de gemeente ‘keukentafel’ gesprekken met alle aanvragers?
3: Maakt de gemeente Rijswijk besluiten gebaseerd op eerder afgegeven (oude) indicaties op grond van de voormalige AWBZ?
4: Is het college het met ons eens dat vrijwilligers van groot belang zijn echter dat deze niet kunnen worden ingezet voor langdurige intensieve begeleiding? Zo nee, waarom niet?
5: Een vertrouwenspersoon Wmo kan onderdeel uitmaken van een laagdrempelige klachten- behandeling. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de gemeente en geeft advies aan burgers die vinden dat zij niet goed zijn behandeld. De burger kan een officiële klacht indienen als hij ontevreden is met de procedure of de uitkomst, maar die drempel is vaak hoog. Een gesprek met de vertrouwenspersoon Wmo kan een goed alternatief zijn.

 

 


| Foto: Digitaal Dagblad