Rijswijk Netwerk Financiële Redzaamheid (NFR): Schulden, wat doet het met je?

1 May 2018, 14:37 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld een scheiding of ziekte kan het iedereen overkomen: door hogere uitgaven en / of lagere inkomsten kunnen de rekeningen niet meer worden betaald en stapelen de schulden zich op. Dit was het thema van het Netwerk Financiële Redzaamheid donderdag 26 april. Aan de hand van fragmenten uit de film “ I Daniël Blake” werd een dialoog gevoerd over de consequenties van het hebben van schulden. De conclusie: schulden brengen stress met zich mee en de dienstverlening vanuit de diverse betrokken instanties heeft hier hier nog te weinig oog voor.Het Rijswijk Netwerk Financiele Redzaamheid (NFR) is in april 2017 opgericht op initiatief van de gemeente Rijswijk. Het doel is om samen met de betrokken ketenorganisaties actief aan de slag te gaan om mensen die te maken hebben met armoede en schulden te helpen. Hierbij wordt samengewerkt met het landelijk initiatief van Divosa. In de themabijeenkomst van de NFR werd aan de hand van de film stilgestaan bij de harde gevolgen van armoede en schulden. Hoofdpersoon was Daniel Blake, die na een hartkwaal moet stoppen met werken en vervolgens in een bureaucratisch wereld terecht komt waar hij hopeloos tegen een muur aan loopt. Dat het niet slechts om een film gaat, werd duidelijk door de deelname van Aisha Bonse, ervaringsdeskundige op het gebied van schulden en de moeilijke weg om hier weer uit te komen. Aisha, een jonge, positief ingesteld jongedame die inmiddels 5 jaar in een traject zit om uit de schulden te komen, loopt ondanks haar behaalde HBO-diploma nog steeds tegen veel bureaucratie aan. Volgens Aisha is het heel belangrijk dat er bij de begeleiding uit de schulden naar een financieel stabiele situatie, meer aandacht komt voor het menselijke aspect. Aisha: “ De mensen aan de andere kant van de tafel zouden meer rekening moeten houden houden met de stressvolle situatie waarin mensen met schulden zitten. Ik heb meer behoefte aan iemand die naast me staat en me helpt om hieruit te komen, dan aan iemand die tegenover me zit en alleen maar in regeltjes denkt” .Op de deelnemers van het netwerk heeft de film als ook het verhaal van Aischa indruk gemaakt. De conclusie was dat de gezamenlijke dialoog over dit onderwerp helpt om gezamenlijk de dienstverlening te verbeteren. De gemeente Rijswijk heeft inmiddels al het initiatief genomen om dit onderwerp, samen met het Netwerk Financiele Redzaamheid, verder op te pakken.