Rijswijks Dagblad | Rijswijk is in 2017 veiliger geworden

Rijswijk is in 2017 veiliger geworden

mainImage
Rijswijk is in 2017 veiliger geworden

De gemeente Rijswijk, de politie en brandweer hebben dinsdag een notitie aangeboden waarin de resultaten op het gebied van openbare orde en veiligheid in 2017 in Rijswijk worden beschreven.

Rijswijk is in 2017 veiliger geworden. Dit is vooral gebaseerd op cijfers. Het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven in Rijswijk is ten opzichte van 2016 met 15% (van 3648 naar 3085) afgenomen. Het totaal aantal door de brandweer geregistreerde incidenten is ten opzichte van 2016 met 16% (van 479 naar 557) toegenomen. De toename van de door de brandweer geregistreerde incidenten bestaat voornamelijk uit kleine branden en dienstverlenende incidenten met leefmilieu.

De prioriteiten zijn beschreven in het 'Strategisch veiligheidsbeleid 2017-2020', welke de raad in april 2017 heeft vastgesteld. De 'Veiligheidsagenda 2017-2021' is ter kennisname aan de raad meegezonden. Hierin worden de prioriteiten voor de komende vier jaar in één overkoepelend beleid beschreven.

Niemand weet beter hoe het is om ergens te wonen, dan de bewoners zelf. De nationale politie onderzoekt jaarlijks met de Veiligheidsmonitor hoe inwoners de veiligheid van hun gemeente beleven. Voor Rijswijk ligt het aggregatieniveau van dit onderzoek op regio niveau. De beleving van veiligheid van inwoners binnen de gemeente is daarom alleen op stadsniveau te meten en niet per wijk of buurt.

De gemeente heeft opdracht gegeven om de beleving van veiligheid bij inwoners per wijk te onderzoeken. Voor 2017 komen deze gegevens voor Rijswijk in het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar. De lokale politie- en brandweercijfers geven een beeld van de geregistreerde incidenten.


Foto: Digitaal Dagblad