Rijswijk in actie tegen armoede met 'Alle kinderen kansrijk'

mainImage
Rijswijk in actie tegen armoede met 'Alle kinderen kansrijk'

Op 17 oktober jl., toevallig ook Wereldarmoededag, werd in Rijswijk de inspiratiesessie “Alle kinderen kansrijk” georganiseerd. In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede en in Rijswijk is dat zelfs 1 op de 6! Dat betekent dat er in een gemiddelde klas vier of vijf kinderen zitten uit een gezin met een laag inkomen. Reden voor Rijswijkse Netwerk Financiële zelfredzaamheid om samen met diverse instanties te brainstormen wat hieraan gedaan kan worden.

Uit de presentaties van mensen van diverse instanties en enkele films die werden getoond tijdens de inspiratiesessie “Alle kinderen kansrijk”kwam nog maar eens naar voren dat 30% van de mensen moeite heeft om financiële verplichtingen na te komen. Dit beslaat 1 op de 6 gezinnen in Rijswijk. Ruim de helft van de mensen die in armoede leven is autochtoon. De groep die het moeilijkst te herkennen en te bereiken is, zijn juist de mensen die werken. Verder werd nog maar eens benadrukt dat armoede zorgt voor stress en dat heeft veel effect op volwassenen en zeker ook op kinderen.

Het is belangrijk in gesprek te gaan met de doelgroep, zodat je ze kan aanbieden wat ze nodig hebben. Er is al veel kennis aanwezig en er zijn veel verschillende initiatieven. Verbinding is belangrijk. School speelt een cruciale rol, want het is de beleefwereld van jongeren.

Tijdens inspiratiesessie werd ook in kleine groepjes gediscussieerd en gebrainstormd aan de hand van enkele stellingen. Hieruit werden tips en adviezen gedestilleerd die bij de volgende inspiratie sessie op 10 april 2019 weer op de agenda komen. Enkele van deze tips en adviezen zijn:


  • Empower kinderen om hun verhaal te vertellen, train docenten om dit te faciliteren en agendeer omgang met geld als thema in de klas

  • Gebruik ‘Jip & Janneke taal’ voor regelingen en subsidiepotjes, wees respectvol naar elkaar (armoede is geen keuze),  verspreid informatie in verschillende talen

  • Gebruik de kennis en ervaring die er binnen Rijswijk is, vraag om actieve terugkoppeling (zorgt voor samenhorigheid en verbinding), maak gebruik van de ketenpartners voor integrale aanpak, wellicht een positieve beloning voor inwoners die stappen ondernemen om uit de armoede te komen

  • Ontwikkel een app voor jongeren die te maken hebben met armoede en zorg voor een informatiepunt voor en door jongeren

  • maak gebruik van kindermeldcode en checklist, nodig externen uit in de klas om taboe te verbreken, bespreek met klas en ouders de eigen verantwoordelijkheid, hun netwerk en externe mogelijkheden

  • Stort subsidie e.d. rechtstreeks naar de organisatie en niet via gezin (bijv. huursubsidie schoolreisgeld), wellicht een financiële cursus voor inwoners vanuit de gemeente


Het Rijswijkse Netwerk Financiële zelfredzaamheid is een lokaal publieke private samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken partijen dat de gevolgen van armoede en schuldproblemen wil verzachten en mensen probeert te ondersteunen om uit de armoede te komen.


Foto: Digitaal Dagblad