Rijswijk biedt tegemoetkoming voor groepen met hoge zorgkosten

mainImage
Rijswijk biedt tegemoetkoming voor groepen met hoge zorgkosten

Rijswijkse inwoners met een beperking of chronische gezondheidsproblemen hebben vaak hoge zorgkosten. Voor een drietal groepen onder hen is er bij de gemeente Rijswijk de gelegenheid om een tegemoetkoming in de meerkosten van zorg aan te vragen. De tegemoetkoming voor 2018 bedraagt € 100,00 maar moet wel uiterlijk 31 december van dit jaar zijn aangevraagd.

Er zijn drie groepen inwoners die voor de tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen:


  • inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot de eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening (niet zijnde € 0,--) zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang of hulp bij het huishouden.De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners met een Wmo-voorziening en een inkomen boven 130% van het sociaal minimum omdat zij een eigen bijdrage voor de Wmo- maatwerkvoorziening betalen. Inwoners met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen niet voor deze bijdrage in aanmerking. Zij krijgen al een tegemoetkoming in hun zorgkosten doordat zij de eigen bijdrage aan het CAK niet hoeven te betalen;

  • inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot een eigen bijdrage voor de levering van de zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);

  • inwoners die kunnen aantonen dat ze de verplichte eigen bijdrage van de zorgverzekering de afgelopen twee jaar hebben overschreden.


De tegemoetkoming in de meerkosten van zorg kan alleen voor het lopende kalenderjaar aangevraagd worden. De aanvraagdatum geldt als peildatum.

Aanvragen 
De tegemoetkoming kan worden aangevraagd met het formulier ‘Tegemoetkoming in de meerkosten van zorg’, dat staat op www.rijswijk.nl. Het formulier kan ook afgehaald worden in het stadhuis aan het Bogaardplein 15 of opgevraagd worden via telefoonnummer 14070. Gehuwden of samenwonenden die beiden voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, moeten elk apart een aanvraag invullen.


Foto: Digitaal Dagblad