Reconstructie Van Rijnweg in RijswijkBuiten; let op omleidingen

mainImage
Reconstructie Van Rijnweg in RijswijkBuiten; let op omleidingen

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten vindt in de zomer van 2018 de reconstructie van de Van Rijnweg in RijswijkBuiten plaats. Het betreft hier het gedeelte vanaf de Laan van Sion tot aan het fietspad ‘Zwethzone’.

De Van Rijnweg zal over dit gedeelte ingericht worden als fietsstraat; auto’s zijn hier te gast. De reconstructie van de Van Rijnweg vindt gefaseerd plaats in de schoolvakantie van 2018. Start van de werkzaamheden is op 16 juli 2018 en de geplande oplevering van de reconstructie is op 24 augustus. Vanuit veiligheidsoogpunt is voor deze bouwperiode gekozen, aangezien er in de vakantieperiode een stuk minder verkeer van de Van Rijnweg gebruik maakt.

De Van Rijnweg wordt in deze periode voor het doorgaande autoverkeer afgesloten. Het (brom)fietsverkeer zal worden omgeleid. In verband met de werkzaamheden worden de tijdelijke verkeersmaatregelen door middel van bebording aangegeven. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn tevens borden geplaatst om de werkzaamheden aan te kondigen.


Foto: Digitaal Dagblad