Reactie wethouder op vele storingen straatverlichting in Rijswijk

mainImage
Reactie wethouder op vele storingen straatverlichting in Rijswijk

Het regent op social media klachten over defecte straatverlichting in de gemeente Rijswijk. RijswijksBelang heeft naar aanleiding daarvan raadsvragen aan verantwoordelijk wethouder Ronald van der Meij gesteld. De wethouder reageerde hier schriftelijk op.

“In grote delen van Rijswijk hebben we te maken met een verouderd kabelnet voor de openbare verlichting”, zegt Van der Meij. “In de afgelopen 40 jaar (!) is er door de gemeente verzuimd om planmatig onderhoud uit te voeren. Dit om mede een "sluitende" financiële begroting te kunnen presenteren.”

“Als verantwoordelijk wethouder heb ik in de afgelopen jaren structureel meer geld in de begroting gereserveerd om planmatig dit achterstallig onderhoud in te lopen. Dit gaat echter nog wat tijd in beslag nemen. Tot die tijd werken wij met onze aannemers City Tec en Ziut hard aan tijdelijke oplossingen. Meld aub kapotte verlichting bij ons meldpunt.”

De wethouder sluit af met een reactie op een aanbeveling van RijswijksBelang om via de media bekend te maken wat de onderhoudsplanning is in combinatie met storingen. “Een goede suggestie van jullie, ik neem dit mee naar mijn ambtelijke organisatie.”


Foto: Digitaal Dagblad