PvdA Rijswijk kritisch over miljoeninvestering Shell in Haagse campus

mainImage
PvdA Rijswijk kritisch over miljoeninvestering Shell in Haagse campus

De Rijswijkse PvdA heeft via de media kunnen lezen dat Shell Nederland de komende jaren meer dan 200 miljoen gaat investeren in een nieuwe Shell-campus in Den Haag. Volgens deze zelfde berichtgeving verwacht Shell de komende jaren ook honderden banen te creëren bij de “New Energie”-Divisie waar voor deze campus gebouwd zal gaan worden. Deze divisie zal zich onder andere gaan bezig houden op energievormen die minder CO2 uitstoten, zoals zonne- en windenergie en biobrandstoffen.

Namens de PvdA heeft fractieleider Andy Kooy het College gevraagd of de gemeente naar aanleiding van deze berichtgeving inmiddels al actie ondernomen richting de Shell, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag naar aanleiding van het samenwerkingsconvenant dat is ondertekend door bovengenoemde partijen op 15 februari. Hierin staat onder meer: ‘De gezamenlijke ambitie is een goede duurzame invulling te creëren voor het Kessler Park, leegstand te voorkomen en op deze wijze bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de Plaspoelpolder op zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau’

De PvdA vindt dat juist de Shell locatie aan het Kessler Park de beste locatie is om daar een New Energie-divisie te ontwikkelen en onder te brengen voor de toekomst. De Infrastructuur en de gebouwen zijn aanwezig waardoor het voor Shell waarschijnlijk ook nog miljoenen goedkoper zal zijn.  Kooy vraagt zich ook af om de gemeente gaat proberen om het Kessler Park nogmaals onder de aandacht te brengen zodat de vele miljoenen aan investeringen en de vele banen die het op termijn zullen opbrengen voor Rijswijk in de wacht te slepen.


| Foto: Digitaal Dagblad