Proef omheind hondenlosloopveld De Strijp beëindigd

mainImage
Proef omheind hondenlosloopveld De Strijp beëindigd

Het Rijswijks college heeft  met de aanbevelingen van de ‘evaluatie proefomheining hondenlosloopgebied De Strijp-Endezant’ ingestemd. De proef wordt beëindigd en blijft de huidige situatie van een omheind hondenlosloopgebied zoals deze nu is. Ook wordt geadviseerd om meer veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk te realiseren.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het omheinen van een losloopgebied voor honden voorziet in een behoefte. Het omheind losloopgebied ligt nabij woningen in de wijk De Strijp en is altijd aangemerkt geweest als losloopgebied. Het omheinen ervan en de toename van het aantal bezoekers, hebben er wel toe geleid dat een aantal direct omwonenden hiervan overlast hebben ervaren.

Nieuw Hondenbeleid
De opbrengst van de proef wordt gebruikt bij het opstellen van het nieuwe Hondenbeleid van de gemeente Rijswijk. Concreet betekent dit dat er gekeken wordt naar andere potentiële locaties voor veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk.

Burgerinitiatief
In oktober 2017 is de proef met een omheind hondenlosloopgebied in de Strijp van start gegaan naar aanleiding van een ingediend burgerinitiatief. Afgesproken werd dat er na een jaar een evaluatie zou plaatsvinden.

De evaluatie is te vinden op www.rijswijk.nl/evaluatieproefomheining


Foto: Digitaal Dagblad