Plan voor 316 woningen in voormalig ministerie aan Churchilllaan

mainImage
Plan voor 316 woningen in voormalig ministerie aan Churchilllaan

De gemeente Rijswijk buigt zich over een plan om het voormalig ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te toveren tot  Winston Churchill Tower, een appartementencomplex met 316 woningen. Het door Reshape Properties ingediende plan voor het pand aan de Sir Winston Churchilllaan 366 in Rijswijk sluit aan op het streven om van de Bogaard en omgeving een levendig woon-, winkel- en  verblijfsgebied te maken dat  als toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk kan dienen.

Het pand zal worden ingericht met 316 woningen, variërend in oppervlakte. Ook worden er zowel middeldure huur als koopwoningen gerealiseerd. Hiermee draagt de ontwikkeling bij aan de realisatie van een gevarieerd woonmilieu in de omgeving, het creëren van woningen in bestaande bebouwing en de gewenste transformatie van kantoorpanden naar woningen. Ook wordt bijgedragen aan de modern stedelijke uitstraling van de stadsas aan de Prinses Beatrixlaan, met een versterkte positie van het gebouw als icoon. Door het realiseren van een passende landschappelijke inrichting rond het gebouw die aansluit op de bestaande omgeving, zal de verkeersstructuur binnen de wijk behouden blijven en worden versterkt.

Om de transformatie mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld van werken naar wonen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 22 juni 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen een inspraakreactie indienen.


Foto: Digitaal Dagblad