Partner Dille: ”Willie sprak de waarheid”

mainImage
Partner Dille: ”Willie sprak de waarheid”

Familie en vrienden hebben het overleden raadslid Willie Dille gisteren in besloten kring de laatste eer bewezen.

De mededeling komt van haar levenspartner Caspar Reedijk, die met (pleeg) kinderen in Rijswijk woont, en verder eenmalig en via een algemene kennisgeving met klem iedereen het verzoek doet af te zien van verdere pogingen om met hem en andere mensen uit de directe omgeving van Willie Dille in contact te komen.

”Willie heeft een afweging gemaakt over haar situatie, maar meer nog over die van haar gezin, te weten partner, kinderen, pleegkinderen en logeerkinderen”, schrijft Reedijk, die bezien in het licht van ”de onstane controverse rond Willie’s overlijden” het volgende kenbaar maakt: ”Dat de uitkomst van die afweging ons veel verdriet doet moge duidelijk zijn. Echter gezien hetgeen Willie in de schaal heeft moeten leggen en Willie’s onbevreesde karakter voor zaken die haar lijf en leden aan gaan, begrijpen wij de uitkomst van haar overweging wel.”

Reedijk verder: ”Ik zal verder niet in detail treden over de door Willie persoonlijk of anderen in de schaal gelegde informatie. Wat ik wel op basis daarvan kan concluderen is dat Willie in haar afscheidsrede – de film van 6 augustus – geen onvertogen woord jegens de waarheid heeft gesproken. Om die reden en uit respect voor Willie zullen wij verder geen mededelingen meer doen in deze.”

Bron: Dagblad070

 


Foto: Digitaal Dagblad