“Parkeersysteem functioneert, maar er is ruimte voor verbetering”

mainImage
“Parkeersysteem functioneert, maar er is ruimte voor verbetering”

De gemeente Rijswijk is in februari 2017 overgeschakeld naar een systeem van gefiscaliseerd en digitaal parkeren. Bij inwoners, ondernemers en politiek ontstond kritiek op dit nieuwe systeem. Per september 2017 is dit nu aangepast.

Het college heeft nu in een notitie de evaluatie bekendgemaakt. De conclusie van het college zegt dat het systeem beter werkt dan het vorige, maar nog steeds voor verbetering vatbaar is.

“Enkele conclusies zijn dat de parkeerdruk in wijken afgenomen, maar in sommige wijken wel onvoldoende om te kunnen spreken van een succes. Ook de straten grenzend aan betaald parkeergebieden ervaren overlast. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen te treffen. Hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad en belanghebbenden. Ook de reductiezones (gebieden waar de eerste 2 /3 uur niet betaald hoeft te worden) functioneren. Wel ontstaat hier met enige regelmaat een hoge parkeerdruk. Zeker in de winkelgebieden is het belangrijk goed af te blijven monitoren of het voornamelijk klanten zijn die daar kort parkeren.”

In een onlangs gehouden enquête naar onderwerpen die inwoners belangrijk vinden staat parkeren in de top-10.  Bewoners en gemeenteraad hebben knelpunten aangedragen en suggesties gedaan. Ook hier is onderzoek naar gedaan. Veel knelpunten zijn opgepakt, maar een nieuwe uitvoeringsagenda is nodig. Het college heeft hiervoor een concept laten opstellen en legt deze voor aan de gemeenteraad. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: “Je auto op een goede manier kwijt kunnen is voor inwoners belangrijk. Dat is ook wat ik mee heb gekregen  in de vele gesprekken met bewoners hierover. En ik denk dat dit de komende jaren ook wel zo blijft. Het kan altijd beter en gelukkig zijn we wel op de goede weg.”

 


| Foto: Digitaal Dagblad