Rijswijks Dagblad | OR krijgt antwoord op vragen over slechte fietspaden

OR krijgt antwoord op vragen over slechte fietspaden

mainImage
OR krijgt antwoord op vragen over slechte fietspaden

Romy de Man van Onafhankelijk Rijswijk heeft van het college antwoord gekregen op vragen over de slechte toestand van de fietspaden. Het college meent dat de problemen van de slechte fietspaden komt door de recente droogte waardoor in delen van sommige fietspaden tegels los komen te liggen. Er zijn direct extra straatploegen ingezet om dit te verhelpen. Er zijn 5 schademeldingen gedaan, waarbij 3 met letsel.

Het college geeft verder aan dat in het Meerjarenbeheerplan is aangegeven dat onderhoud aan alle verhardingen belangrijk is. Elk jaar vindt inspectie plaats en indien nodig wordt onderhoud uitgevoerd. Op basis van meldingen wordt zo spoedig mogelijk onderhoud uitgevoerd aan fietspaden. Afhankelijk van het risico worden bij gevaarlijke situaties direct op die zelfde dag maatregelen genomen. Bij minder risico is dat zeker binnen 2 dagen.


Foto: Digitaal Dagblad