Ontwikkeling De Voorde ligt stil; besluit nu bij rechter

mainImage
Ontwikkeling De Voorde ligt stil; besluit nu bij rechter

De voorgenomen ontwikkeling van initiatiefnemer De Voorde door B.V. De Voorde io ligt vooralsnog stil. Dit heeft het college de gemeenteraad laten weten. Het CDA had via (een later overgenomen) motie het college gevraagd om de ontwikkeling van De Voorde vlot te trekken door middel van een neutrale partij. Het College heeft bureau BOEi en Transformatorhuis gevraagd om te kijken of de ontwikkelingen betreffende de Voorde vlot getrokken konden worden.

Het Rijks- en gemeentelijk monument was in 2012 ‘bezet’ door kunstenaars. In datzelfde jaar werd De Voorde door de gemeente te koop gezet. BV De Voorde had een plan ontwikkeld waarin een hotel-restaurant, de herbouw van een koetshuis en het gebruik van de tuinmanswoning vermeld stond. Ook zou er een wintertuin worden ontwikkeld.  De omwonenden hadden wel gevraagd om deze door verdichting van aanplanting te onttrekken aan het zicht.

Het College had aan de initiatiefnemer gevraagd om meer documenten om goed te kunnen beoordelen of de (ver)bouw volgens geldende (monument) regels zou verlopen. Toen deze documenten uitbleven, de initiatiefnemer was van mening dat de gemeente wel een goed oordeel met de toegestuurde documenten kon vormen, werd het dossier door de gemeente naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie gestuurd. Deze brachten een negatief advies uit en trok de gemeente de vergunningsaanvraag voor De Voorde in.  De initiatiefnemer is inmiddels bij de bestuursrechter in beroep gegaan na het besluit van de gemeente. Deze diende op 12 november jl. De uitspraak wordt over ongeveer zes weken verwacht.


| Foto: Digitaal Dagblad