Ontwerp vernieuwde Van Hardenbroeklaan gepresenteerd

mainImage
Ontwerp vernieuwde Van Hardenbroeklaan gepresenteerd

Op maandag 9 juli jl. kwamen de bewoners van de Van Hardenbroeklaan bij elkaar op de gemeentewerf voor een bijeenkomst over de herinrichting van hun straat. Hierbij werd het voorlopige ontwerp van de Van Hardenbroeklaan gepresenteerd en spraken bewoners hun voorkeur uit voor de nieuwe boomsoorten en het groen dat in de straat te zien zal zijn.

Bij de herinrichting van de Van Hardenbroeklaan in Rijswijk worden de rioolaansluitingen vervangen, een hemelwaterriool aangelegd en de straat opnieuw ingericht. In juni 2017 konden deze werkzaamheden niet uitgevoerd omdat boomwortels te veel vergroeid bleken met kabels en leidingen in de straat. Ook werd er asbest gevonden. Onderzoek werd verricht en bewoners werden afgelopen 5 maart van de resultaten op de hoogte gesteld (zie presentatie).

Op basis van deze bijeenkomst is een voorlopig ontwerp gemaakt, waarbij bewoners hun voorkeuren hebben aangegeven en specifieke wensen gedeeld. Deze zijn zo mogelijk verwerkt in het huidige ontwerp. Nu wordt dit laatste ontwerp nog verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De nieuwe opmerkingen die de bewoners 9 juli gaven, zijn daar essentieel voor. Daarom zal het definitieve ontwerp eerst aan hen worden voorgelegd, voordat het college hierover een besluit neemt.

Voor meer informatie, ga naar:

https://www.rijswijk.nl/nieuws/vervolgbijeenkomst-van-hardenbroeklaan


Foto: Digitaal Dagblad