Rijswijks Dagblad | Ontmoetingsgroep bij rouw na verlies van partner

Ontmoetingsgroep bij rouw na verlies van partner

mainImage
Ontmoetingsgroep bij rouw na verlies van partner

Humanitas Steun bij Rouw en Verlies start in het najaar van 2018 wederom een ontmoetingsgroep voor mensen die rouwen om de dood van een partner. Op acht woensdagochtenden in oktober 2018 t/m januari 2019 kunt u terecht bij gezamenlijke bijeenkomsten in Wijkcentrum het Oude Raadhuis in Rijswijk.

Het overlijden van een dierbaar iemand uit je naaste omgeving, verandert je leven ingrijpend op velerlei vlak. Soms is een overlijden heel plotseling en onverwacht, in andere gevallen meer of minder 'aangekondigd' door ziekte. Maar in de meeste gevallen volgt na een drukke tijd van regelen vaak leegte, verdriet en gemis. Mogelijk heb je behoefte aan steun en de wens om gedachten, gevoelens en ervaringen met anderen te delen.

De acht gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtenden in oktober, november, december 2018 en januari 2019 van 10.00-12.00 uur in het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 2 in Rijswijk. Op 17 oktober zal er een kennismaking plaatsvinden met de begeleiders. In de groep is ruimte om je verhaal te delen, herinneringen uit te wisselen, zorgen te delen en betekenis te geven aan je persoonlijke verlies. De begeleiding van de groep van 5 tot 8 deelnemers is in handen van twee zeer ervaren vrijwilligers, Kees van der Gaast en Lia Prins (foto).

Enkele uitspraken van deelnemers uit vorige groepen:


  • “Ik kreeg de tijd, aandacht en ruimte om stil te staan bij het overlijden en het afscheid nemen van mijn dierbare. Dit delen met anderen heeft mij veel inzicht gegeven en ik voel mij beter dan eerst.”

  • “Omdat anderen mij bevestiging en erkenning gaven, is bij mij meer berusting ontstaan over datgene wat is gebeurd.”


Individueel
Naast deze Ontmoetingsgroep bij Verlies Partner biedt Humanitas Steun bij Rouw en Verlies startend op ieder gewenst moment individuele rouw-ondersteuning in verschillende situaties zoals na het verlies van een dierbare, van een relatie, van werk of een ander groot verlies.

Aanmelden
Aanmelden voor de Ontmoetingsgroep of de individuele begeleiding kan bij Pauline Stadhouders, Coördinator Steun bij Rouw en Verlies in Rijswijk:

Tel: 06 51297326
e-mail: [email protected]


Foto: Digitaal Dagblad