Nieuwe priester in Federatie Vlietstreek heet Daan Huntjens

mainImage
Nieuwe priester in Federatie Vlietstreek heet Daan Huntjens

Vanaf 2 juni is Daan Huntjens als priester werkzaam in het pastoraal team van de R.K. Federatie Vlietstreek, een samenwerkingsverband van de rooms katholieke parochies in Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Den Haag.

Daan Huntjens is al sinds 1 september 2017 als diaken aan de federatie verbonden. De Bisschop van Rotterdam, mgr. dr. J.H.J. van den Hende heeft Daan Huntjens (29 jaar) zaterdag 2 juni in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam tot priester gewijd en hem tevens benoemd in de R.K. Federatie Vlietstreek. Als aandachtsgebied krijgt kapelaan Daan Huntjens de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk, maar hij zal voor de gehele federatie inzetbaar zijn.

Op zondag 10 juni om 11.00 uur zal kapelaan Daan Huntjens zijn eerste plechtige heilige Mis vieren in de HH. Petrus en Pauluskerk aan de Sluiskant in Leidschendam. Na afloop is er een receptie in de Haard naast de kerk. Iedereen is bij de viering en de receptie daarna van harte welkom.

Foto: Bisdom Rotterdam/Peter van Mulken


| Foto: Digitaal Dagblad