Kinderboerderij Het Akkertje vraagt hulp aan gemeente Rijswijk

mainImage
Kinderboerderij Het Akkertje vraagt hulp aan gemeente Rijswijk

De kinderboerderij Het Akkertje heeft middels een brief aan de gemeenteraad om mee te denken over verschillende zaken die de kinderboerderij aangaan alsmede de mensen van Middin. Hieronder in verkorte vorm de inhoud van de brief

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is Kinderboerderij Het Akkertje onderdeel van Middin, een organisatie voor mensen met een beperking. Ons team bestaat momenteel uit 4 personeelsleden, waaronder 3 begeleiders en 1 beheerder. In totaal werken er op de kinderboerderij ongeveer 30 mensen met een beperking. Zes dagen per week zetten zij zich in voor hun werk op de Kinderboerderij. Daarnaast is er nog een groep vrijwilligers werkzaam, deze bestaat momenteel uit ongeveer 12 man. Vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde.

Kinderboerderij Het Akkertje is een plek waar mensen samenkomen: jong of oud, autochtoon of allochtoon, arm of rijk. Ook is de kinderboerderij een plek waar integratie van mensen met en zonder beperking plaatsvindt. Zowel voor onze cliënten als het publiek is het belangrijk om te zien dat mensen met een beperking een belangrijke en nuttige rol in de samenleving hebben.
Daarnaast is de kinderboerderij natuurlijk de plek om in aanraking te komen met (klein)vee, zeker in een stedelijke omgeving is dit vaak de eerste kennismaking met deze dieren.

Onderwerp 1, groenonderhoud:
De kinderboerderij heeft een groot stuk grond tot haar beschikking. In de praktijk merken wij regelmatig dat het voor ons niet altijd haalbaar is, het terrein optimaal te kunnen onderhouden. Wij vroegen ons af, of de gemeente hierin iets voor ons zou kunnen betekenen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking met groenonderhoud in Rijswijk. Wij zien regelmatig mensen om het terrein heenrijden met speciale wagens of gereedschappen. Wij vinden het zonde dat op zo’n belangrijke plek in Rijswijk, het hek ervoor zorgt, dat de groenwerkzaamheden op zo’n verschillende manier worden uitgevoerd.

 

 

Onderwerp 2, vrijwilligers:
De kinderboerderij kan niet draaien zonder onze vrijwilligers. Helaas is ons vrijwilligersbestand in de laatste jaren uitgedund. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat wij tegenwoordig op zaterdag gesloten zijn. Op diverse manieren hebben wij geprobeerd nieuwe vrijwilligers te vinden, maar dit blijkt lastig. Misschien weet u evt partijen of mensen die graag met ons zouden willen samenwerken, bijv. voor de weekenden/ voerdiensten.

Onderwerp 3, educatie:
Graag zouden wij zien dat de Kinderboerderij in Rijswijk een plek is waar kinderen educatie (vanuit school) kunnen krijgen. Op vrijwel alle (grotere) kinderboerderijen worden lessen verzorgd voor scholen. Jaarlijks brengen vele duizenden leerlingen en scholieren met de klas een bezoek aan een kinderboerderij. De onderbouw maakt tijdens die les vaak kennis met de dieren. De midden- en bovenbouw gaat vaak gericht aan de slag met een thema of project. Vanuit Middin, hebben wij al meerdere keren geprobeerd om, m.b.v. onze doelgroep, educatielessen aan te bieden. Echter blijkt dit voor onze doelgroep niet haalbaar te zijn. Toch vinden wij dit een gemiste kans voor alle basisschoolleerlingen in Rijswijk.

Onderwerp 4, activiteiten en evenementen:
Wij, team van het Akkertje, zijn een enorm gemotiveerde groep mensen. Wij willen graag dat de kinderboerderij een plek is waar altijd wat te beleven is en mensen laagdrempelig binnen kunnen komen. Naast de dagelijkse bezoeken bieden wij regelmatig activiteiten en/of evenementen aan. Omdat wij in dienst zijn van Middin en ons hoofddoel het ondersteunen van mensen met een beperking is, zijn dit voor ons eigenlijk nevengeschikte taken. Ook hebben wij vanuit Middin hier geen budget voor. Door middel van sponsoring, het zelf maken van spellen etc, proberen wij toch steeds leuke activiteiten neer te zetten. Zou de gemeente hierin iets voor ons ( en daarmee natuurlijk voor de inwoners van Rijswijk) kunnen betekenen? Denk bijvoorbeeld aan budget, inzet van vrijwilligers/ personeel of gebruik van materialen (hekken, ehbo-ers etc)


Foto: Digitaal Dagblad