Kei Rijswijk: samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen

mainImage
Kei Rijswijk: samen bouwen aan de toekomst van Rijswijkse kinderen

Per 1 mei 2018 bestaat de Stichting KEI Rijswijk. Een stichting die zich bezighoudt met regelingen voor kinderen van gezinnen die in Rijswijk onder of op de armoedegrens leven. Het leven in een arm gezin kan financiële stress tot gevolg hebben, graag dragen wij een steentje bij aan het verlichten van deze stress.

“Er zijn drie regelingen die voorheen door de gemeente werden gefaciliteerd waar Kei Rijswijk mee doorgaan”, vertelt Emma Kager. “De Schoolspullenpas, schoolreisregeling en de computerregeling. Regelingen die bij de gemeente Rijswijk al bestonden voor kinderen tot en met 17 jaar. Naast deze drie regelingen en de Ooievaarspas is er niet veel voor kinderen uit gezinnen in Rijswijk die armoede kennen.  Onze eerste prioriteit ligt bij het uitvoeren van deze drie regelingen. Daarnaast hebben we de intentie om in de toekomst het aanbod uit te gaan breiden. Als consulente hou ik me voornamelijk bezig met klanten voorzien van correcte informatie, ondersteuning bieden bij het doen van aanvragen en het verwerken van deze aanvragen. Ook ga ik mij bezighouden met het aanvragen van fondsen zodat de regelingen in de toekomst kunnen worden uitgebreid of dat er zelf geheel nieuwe regelingen kunnen ontstaan.”

   Emma Kager, consulente van KEI Rijswijk

Een aantal jaar geleden kwamen verschillende mensen erachter dat er in Rijswijk wat gedaan moest worden aan de armoedebestrijding. Van alle kanten waren er verschillende signalen. De gemeente Rijswijk was niet altijd in staat om de gezinnen die op of onder de armoedegrens leefden, te bereiken. De regelingen waren er wel, maar niet genoeg bekend bij de mensen of men had een bepaalde gêne om zich te melden. “Maar het kan echt iedereen overkomen”, vervolgt Kager. “Een ZZP’er die even niet genoeg opdrachten krijgt, een statushouder, een buurvrouw die net gescheiden is.  Deze mensen in Rijswijk kunnen ondersteund worden. Wij willen nu heel graag een inhaalslag maken met deze ondersteuning.”

Vaak moesten Rijswijkers die gebruik wilden maken van de regelingen bij verschillende gemeentelijke loketten zijn. “Nu is dat anders. Ik ben nu als consulente het aanspreekpunt. Ik ben iedere dinsdag aanwezig in de Bibliotheek van 10 tot 12 uur.

Voor meer informatie: www.keirijswijk.nl

Ook geïnteresseerd in het ondersteunen van Kei Rijswijk? Dan is het goed om te weten dat we bezig zijn met het verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status. Gedoneerd geld kan gelden als een belastingvoordeel.”


Foto: Digitaal Dagblad